Desktop aplikácie

Vývoj desktop aplikácii
      Hlavnou činnosťou spoločnosti je návrh a vývoj SW aplikácií, konkrétne desktopových aplikácií (programov pre klasické PC s operačným systémom Windows) a internetových aplikácií ako sú www stránky a WEB aplikácie. Dôraz je kladený na databázové aplikácie. Zameriavame sa na vývoj SW na zakázku za bezkonkurenčné ceny! Nemáme stanovený hodinový cenník pre vývoj, každá zákazka sa posudzuje jednotlivo s ohľadom na potreby zákazníka a samozrejme cenu.

Technológie vývoja:
- .NET, Visual Basic.NET, (C#)
- ASP.NET, HTML, JQuery, CSS
- SQL - MS ACCESS, MS SQL SERVER, MySQL, PSQL
Katalógy
Objednávací desktop systém pre náhradné diely
Ide o systém objednávania náhradných dielov pre osobné a užitkové vozidlá. Programátorom tohto systému do verzie 2.0 bol Dipl.-Ing. Roman CHRAPPA, PhD. (konateľ spol. LG tech, s.r.o.), a je zároveň aj jedným z garantov pre vývoj SW aplikácií a to samostnatne, alebo v rámci "practice team development" (projekt spracovaný aj s pomocou študentov.) Pre túto spoločnosť bolo vypracovaných niekoľko projektov.
Redakčný systém WEB Edit ver. 1.0
Program slúži na aktualizáciu WWW prezentácii, ktoré vytvorila naša spoločnosť. Program je schopný editovať obsah ako sú textové informácie, fotografie a videá, je schopný nahrávať a priraďovať rôzne súbory (dokumenty) a pod.
Databázové aplikácie
Súčasťou väčšiny našich projektov je databázový systém, ktorý slúži na uchovávanie dát. Pri každom projekte pristupujeme mimoriadne detailne k návrhu databázového systému a následne aj modelu, ktorý je vždy min 80% úspechu každej aplikácie, či už desktopovej alebo internetovej. V závislosti od požiadaviek zákazníka sa snažíme navrhnúť optimálny model s ohľadom na budúcnosť projektu. Pri našej práci s relačnými databázami využívame samozrejme jazyk SQL.
Priemyselné aplikácie
Systém programovania CNC sústruhu SUI 500 Combi CNC
Program UNI ver. 1.01 bol vyvinutý pre spoločnosť Kovovýroba Brodňan - Stránske. Jedná sa o aplikáciu, ktorá slúži na programovanie CNC sústruhu SUI 500 Combi CNC od spoločnosti TOS Trenčín. Ide o tzv. programovanie "offline", kde sa program vytvorí v počítači a následne sa cez rozhranie RS232 prenesie hotový NC program do samotného stroja. Program má okrem praktického aj výukový charakter. Začínajúci programátor sa môže naučiť všetky funkcie stroja na simulácii a predísť tým možným škodám na stroji. Program je schopný vypracovať aj tzv. zoraďovací plán jednotlivých upnutí, nástrojov a pod.
Tlač ID kariet pre dochádzkový systém
Program slúži pre tlač jednotlivých identifikačných kariet pre dochádzkový systém obce Belá. Pre túto obec sa v praxi používajú identifikačné karty s čiarovým kódom.